Cộng đồng

Cộng đồng gọi vốn khởi nghiệp GOTAFund đang kêu gọi vốn cho các dự án thuộc các lĩnh vực cộng đồng, công nghệ, nông nghiệp, giáo dục, sức khỏe và thương mại

 • du-gotafund-cong-dong-goi-von-khoi-nghiep

  Có rất nhiều hình thức để kêu gọi vốn. Tuy nhiên, gọi vốn cộng đồng là hình thức duy nhất vừa có khả năng gọi vốn thành công với mức rủi ro thấp lại giúp chủ dự án có thể đo lường được mức độ đón nhận của cộng đồng với dự án của mình. GOTAFund là cầu nối để cộng đồng hiểu rõ nhất dự án và chủ dự án để tham gia ủng hộ, cũng như đóng vai trò là đơn vị tư vấn và hỗ trợ truyền thông để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 6,200,000 

  Phần trăm: 6.20 %

  73 ngày sẽ kết thúc

 • du-an-osincare-dich-vu-giup-viec-tien-loi

  Chúng tôi mong muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người phụ nữ, bao gồm cả những người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thành thị bận rộn và những người phụ nữ tại các làng quê Việt Nam. Phụ nữ ở nông thôn, nghèo sẽ có công việc và thu nhập tốt; Phụ nữ ở thành thị sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi chăm lo cho gia đình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 600,000 

  Phần trăm: 0.60 %

  12 ngày sẽ kết thúc