Thương mại

 • du-gotafund-cong-dong-goi-von-khoi-nghiep

  Có rất nhiều hình thức để kêu gọi vốn. Tuy nhiên, gọi vốn cộng đồng là hình thức duy nhất vừa có khả năng gọi vốn thành công với mức rủi ro thấp lại giúp chủ dự án có thể đo lường được mức độ đón nhận của cộng đồng với dự án của mình. GOTAFund là cầu nối để cộng đồng hiểu rõ nhất dự án và chủ dự án để tham gia ủng hộ, cũng như đóng vai trò là đơn vị tư vấn và hỗ trợ truyền thông để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 6,200,000 

  Phần trăm: 6.20 %

  74 ngày sẽ kết thúc