Danh sách dự án

 • du-divibook-nen-tang-du-lich-tron-goi

  “Chúng tôi mong muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người phụ nữ, bao gồm cả những người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thành thị bận rộn và những người phụ nữ tại các làng quê Việt Nam. Phụ nữ ở nông thôn, nghèo sẽ có công việc và thu nhập tốt; Phụ nữ ở thành thị sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi chăm lo cho gia đình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.”

  5.00 trên 5 dựa trên 1 bình chọn của khách hàng
  (1 đánh giá của khách hàng)
  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 500,000,000 

  Đã huy động: 100,000 

  Phần trăm: 0.02 %

  73 ngày sẽ kết thúc

 • du-gotafund-cong-dong-goi-von-khoi-nghiep

  Có rất nhiều hình thức để kêu gọi vốn. Tuy nhiên, gọi vốn cộng đồng là hình thức duy nhất vừa có khả năng gọi vốn thành công với mức rủi ro thấp lại giúp chủ dự án có thể đo lường được mức độ đón nhận của cộng đồng với dự án của mình. GOTAFund là cầu nối để cộng đồng hiểu rõ nhất dự án và chủ dự án để tham gia ủng hộ, cũng như đóng vai trò là đơn vị tư vấn và hỗ trợ truyền thông để dự án đạt hiệu quả cao nhất.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 6,200,000 

  Phần trăm: 6.20 %

  73 ngày sẽ kết thúc

 • du-an-osincare-dich-vu-giup-viec-tien-loi

  Chúng tôi mong muốn tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người phụ nữ, bao gồm cả những người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại thành thị bận rộn và những người phụ nữ tại các làng quê Việt Nam. Phụ nữ ở nông thôn, nghèo sẽ có công việc và thu nhập tốt; Phụ nữ ở thành thị sẽ có thêm thời gian rảnh rỗi chăm lo cho gia đình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho xã hội.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 600,000 

  Phần trăm: 0.60 %

  12 ngày sẽ kết thúc

 • du-an-pagedes-thiet-ke-quang-cao-truyen-thong

  PAGEDes hướng tới việc cung cấp cho khách hàng của mình những giải pháp đột phá, phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, phát triễn bền vững thông qua các dịch vụ: tư vấn kinh doanh, thiết kế thương hiệu, marketing, truyền thông, xúc tiến thương mại bằng sự hiểu biết sâu sắc và chất lượng dịch vụ.

  Đọc tiếp

  Địa điểm: Việt Nam

  Cần huy động: 100,000,000 

  Đã huy động: 100,000 

  Phần trăm: 0.10 %

  73 ngày sẽ kết thúc